Arjeplogs kyrka

Sofia Magdalena kyrka. Så heter Arjeplogs vackra, rosa kyrka som så många har förälskat sig i genom åren. Den ligger belägen på en udde i sjön Hornavan, alldeles intill Arjeplogs torg. Kyrkans omgivning bär spår av tidens gång och vittnar om hur Arjeplog, dess människor och platsens förutsättningar har förändrats. Till exempel är kyrkans sjönära läge på udden en reflektion av en tid med väglöst land då vattenvägen var den viktiga, och 1700-talets korsformiga kyrka är fortfarande klart urskiljbar bakom de utbyggnader och restaureringar som är gjorda i mer modern tid.

Sofia Magdalena uppfördes sommaren 1641 efter beslut av Sveriges dåvarande regent, drottning Kristina. Den ursprungliga kyrkan hade stampat jordgolv, under vilket man begravde de avlidna. Fortfarande finns två gravhällar bevarade i kyrkans golv. Gravhällarna är minnesmärken över barn till bergsfogden i Nasafjälls silvergruva, Aegidius Otto.

Vår nuvarande kyrka är den andra på samma plats, byggd på 1760-talet som en timrad korskyrka med huvudingång från sjösidan i väster. På den tiden var kyrkan rödmålad. Den fick sin nuvarande, nationalromantiska gestalt, vid en radikal ombyggnad under 1800-talets sista år, då man flyttade koret från kyrkans östra ände till den västra samt gav den sin karaktäristiska rosa färg.

Boka en guidad tur eller se dig omkring på egen hand. Dagtid är kyrkan öppen för besökare.