Märkbergets naturreservat

Märkbergets naturreservat omfattar Märkberget och den vilt brusande Märkforsen i Laisälven. Märkforsen är en vacker sträcka av älven, med forsar, kanjon och fall direkt efter varandra. Hela området är täckt av tusentals växtarter, en del mycket sällsynta. Märkberget är känt för att vara ett av de vackraste reservaten i norra Sverige. Området är varierande med berget, forsen, tallskogar med rikligt inslag av fjällbjörk och i öster tjärnar och rikkärr.

Solinstrålningen från söder gör att många sydliga växter trivs. Här växer till exempel den sällsynta klippbräckan. Den dramatiska Märkklyftan i öster har rasbranter med en rik flora. Hela 270 växtarter har man påträffat i reservatet, bland andra guckusko, fjällsippa, purpurbräcka och gullbräcka.

Växtrikedomen beror på att området ligger inne i fjällkedjans rika bergarter, som bildades vid en bergskedjebildning för 430 miljoner år sen. Märkberget består av urbergsmylonit och sparagmit omgivet av kvartsiter, sandstenar och alunskiffer. Inlandsisar och vatten har nött ned bergskedjan och skulpterat de former vi ser idag. Forsens kanjon och Märkklyftan är utmejslade av vattenmassor vid inlandsisarnas avsmältning.

Hitta hit: Märkberget ligger ca 55 kilometer nordost om Arjeplog. Kör från Arjeplog via väg 95, Silvervägen, ca 25 kilometer västerut. Ta sedan av vänster, mot Laisvall och Adolfström. Därefter är det ca 3 mil till Märkberget. Skyltning finns längs vägen.