Pieljekaise nationalpark

Från Adolfström i söder och Jäckvik i norr är det enkelt att nå Pieljekaise nationalpark, som är ett lättvandrat lågfjällsområde med många mindre sjöar och stora naturliga fjällbjörkskogar. Bilvägen ut mot Adolfström är kanske Sveriges vackraste, och från närbelägna Viejenäs går en markerad sommarled för vandring genom nationalparken in på Kungsleden. Förutom vyer åt alla håll finns här ett rikt växt- och djurliv med flera av våra mer sällsynta arter och intressanta rovdjur.

På sommaren är det ljust dygnet rut, och på hösten sprakar det av färg i den allt glesare fjällbjörkskogen som sträcker sig upp mot kalfjället. Längs Kungsleden finns ett vindskydd och en övernattningsstuga med två rum varav det ena är öppet för besök dagtid och det andra är ett låst fyrbäddsrum. Nyckeln lånar du från Adolfströms Handelsbod eller på ICA i Jäckvik om du vill spendera mer än en dag i nationalparken, vilket starkt rekommenderas.

Länk till sidan om Sveriges Nationalparker för mer information om Pieljekaise