Silvervägen

Silvervägen invigdes 1975 när Harald V av Norge och Carl XVI Gustaf av Sverige möttes. Ett stort stenblock hade rests vid gränsen. Projektet hade varit en dröm för många under närmare hundra år. Vägen är den enda svenska riksväg på kalfjället och når som mest 740 meter över havet. På den norska sidan används dock sällan begreppet Silvervägen utan oftast E6, Europaväg 6. Efter Fauske, i riktning mot Bodö, får den namnet E 80. Ett annat namn finns också på den vägsträcka som inträder efter Kjernfjelltunneln till Rognan och Bodö: Blodsvägen. För att anlägga vägen utnyttjade den tyska ockupationsmakten under 1940-talet fångar i arbetet. I ljuset av detta har enstaka röster hävdat att Silvervägen också är en sorts blodsväg med tanke på hur svenska staten använde sig av samerna i transporterna och hur unga män från kusten, särskilt under krigens 1600-tal, tvingades att arbeta i silvergruvan.