Våra naturreservat & nationalparker

I Norrbotten finns 386 naturreservat och åtta nationalparker, av dessa ligger 25 naturreservat och en nationalpark i Arjeplog. Ett naturreservat är ett sätt att skydda värdefull natur och tillgodose områden för friluftsliv.

De 25 naturreservaten i kommunen är mycket varierande i storlek och karaktär. Två av dem är dessutom både länets och landets största naturreservat: Hornavan-Sädvajaure fjällurskog och Laisdalen fjällurskog.

Ett fint exempel på urskog

Läs mer om Arjeplogs naturreservat på Länsstyrelsens hemsida (sök på ”Arjeplog”).Ett fint exempel på urskog.

Gruppvandring till Pieljekaises topp

år nationalpark, Pieljekaise nationalpark, ligger i arjeplogsfjällen, mellan Jäckvik och Adolfström i Semisjaur-Njarg Sameby, och är ett kalfjällsområde med många småsjöar mest känd för sina blomsterrika fjällbjörkskogar. Nationalparken är väl värt ett besök året runt, oavsett årstid. Sommartid kan du vandra i parken och vintertid åker du skidor.

Peljekaise nationalpark nås lätt via Kungsleden från Jäckvik eller Adolfström. Längs leden finns ett vindskydd, en öppen raststuga med kamin samt Pieljekaisestugan med två rum. Ett rum i Pieljekaisestugan är alltid öppet som raststuga för dagsbesök. Det andra rummet är ett låst fyrbäddsrum som du kan låna nyckel till från affären i Jäckvik eller från Adolfströms Handelsbod, men ring alltid först.

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Om du planerar att besöka ett naturreservat eller en nationalpark är det bra att tänka på att allemansrätten kan vara ändrad i området. Ibland är den stärkt, till exempel genom att man får tälta mer än en natt i området, och ibland är den mer strikt än normalt.

Dramatiskt väder, sett från Galtispuoda naturreservat.