Silvermuseet

Silvermuseets historia börjar i det tidiga 1920-talet då Einar Wallquist – en ung, nyutexaminerad provinsialläkare – kom för att tjänstgöra i Arjeplog. Han fängslades snart av trakten och dess befolkning och började tidigt samla föremål i syfte dokumentera Arjeplogs rika kulturhistoria.

Bild av Silvermuseets fasad fån sjösidan.

Wallquist arbetade som läkare under nästan fyrtio år och för vart år växte sig hans samling av föremål allt större. Det var dock inte förrän efter hans pensionering som hans planer på ett museum konkretiserades.

Lokaliseringen av museet fick bli den gamla ”Kronskolan” som tidigare varit internatskola för de nomadiserande samernas barn. Huset var förfallet och skulle dessutom rivas för att ge plats åt den nya genomfartsvägen genom Arjeplogs samhälle. En framställan till Riksantikvarieämbetet gjordes för att få tillstånd en flytt och renovering för att anpassa byggnaden till museum, vilket också beviljades.

Ett rum med möbler från förra sekelskiftet.

Dr Wallquist lät inreda museet med miljöer hämtade ur småbrukarhem och med föremål som var välbekanta för Arjeplogsborna.

Ett par år efter sin pensionering, 1965, kunde Einar Wallquist så öppna sitt Silvermuseum i den forma nomadskolan. Han var sedan museets chef fram till slutet av år 1985, då han gick bort vid nära 90 års ålder.

Bild tagen i silversalen inne i museet.

Under de 50 år som Silvermuseet funnits har det gamla skolhuset blivit för litet. Nya byggnader har tillkommit både ovan och under jord.

Idag finns sju fasta utställningar. Bland dessa bland annat Mujttalus (betyder ”ur minnet” på samiska), Ur naturen och Doktorsgården. Silvermuseet kan även stoltsera med världens största samling av samiskt silver.

”Det får aldrig stå stilla, det måste alltid hända något” – Dr. Einar Wallquist

(Källa: www.silvermuseet.se)